444 5 888
BEYİN KANAMALARI

Beyin Kanamaları

 

1.Subaraknoid kanama (SAK)

  • Anevrizma ve AVM kanamaları %80-85
  • Nedeni belli olmayan %15-20

Hipertansiyon veya kanama bozukluğuna bağlı intraserebral, intraserebellar kanamalar

 

Subaraknoid kanama (SAK)

Genellikle baş ağrısı, kusma, bilinç değişikliği ile şekillenen klinik tablo oluşur. BT ile tanı konan hastaya serebral anjiografi yapılır ve tedavisi planlanır. Anevrizma saptanan hastada ilk düşünülecek tedavi cerrahidir. Ameliyata engel bir durum varsa, anevrizma cerrahi olarak ulaşılamayacak yerde ve büyüklükteyse endovasküler girişim planlanır. Anevrizmaya şartlar elverdiğince erken girişimde bulunmak, 2.kanama ve vazospazm gelişmesi açısından önemlidir. AVM’lerin tedavisi cerrahi, radyasyon ve endovasküler girişimlerdir.