444 5 888
TEDAVİLER

Genel Mikronöroşirürji
Cerrahi gerektiren tüm beyin, omurilik ve sinir hastalıklarının cerrahi mikroskop ve güncel teknolojinin sağladığı imkanlar kullanılarak ameliyatlarının gerçekleştirilmesi.

Beyin, Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi (Nöro-onkolojik Cerrahi)
Kafa-içinde beyin ve eklerinden ve omurga kanalında omurilik ve sinirlerden çıkan primer tümörler (glioblastom ve diğer glial tümörler, meningiom, kafa tabanı tümörleri, serebellopontin köşe tümörleri -akustik nörinom vd.-, hipofiz tümörleri, beyin sapı tümörleri vd.), araknoid/beyin kistlerinin ya da vücudun bir başka organındaki kanserden sıçrayan (metastatik) tümörlerin cerrahi tedavisi.

Beyin ve Omurilik Damarı Hastalıklarının Cerrahisi (Serebrovasküler Cerrahi)
Beyin damarının baloncuğu (anevrizma) kliplenmesi, beyin-omurilik damar yumaklarının (arteriyövenöz malformasyon, kavernom vd.) cerrahisi, beyin damarlanmasının yeniden yapılandırılması ve beynin daha iyi kanlanmasının sağlanması, beyin ve omurilik kanamalarının cerrahisi, beyin damar hastalıklarının cerrahi tedavileri.

Kafa Tabanı Cerrahisi
Beynin tabanında yer alan, içeriğinde hayati yapıların bulunması ve derin yerleşimi nedeniyle ulaşılması cerrahi teknik olarak zorluk gösteren bu bölgedeki tümörlerin, damar bozukluklarının -anevrizmaların, beyin damarı yumaklarının-, doğuştan ya da sonradan oluşan şekil bozukluklarının, travmalara bağlı ortaya çıkan kafa tabanında derin yerleşimli hastalıkların ileri cerrahi yaklaşımlar uygulanarak tedavisi.

Spinal Cerrahi/Bel ve Boyun Fıtıklarının, Omurga Kanalı Darlıklarının Cerrahisi
Omurga ve omuriliği-sinirleri etkileyen bel ve boyun fıtıklarının, omurga kanalı darlıklarına bağlı omurilik ve sinir sıkışmalarının, omur kaymalarının, şekil bozukluklarının, tümörlerin, omurilik damarı hastalıklarının modern cerrahi yaklaşımlar kullanılarak tedavisi.

Pediatrik Nöroşirürji ve Doğumsal Sinir Sistemi Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi
Hidrosefali gibi beyin içinde sıvı artışı, kafatasının erken kapanmasına bağlı beyin sıkışmaları ve/veya kafatası şekil bozuklukları, doğuştan omurga defektine bağlı omurilik ve sinirlerin açıklıkları ve kese oluşumunun cerrahi tedavisi.

Beyin ve Kafatası Travmaları-Omurilik ve Omurga Travmaları
Her türlü darbelere/yaralanmalara bağlı beyin ve omurilik kanamaları, hasarı, ödemi, kemik ve koruyucu yapıların bütünlüğünün bozulması ve kırıklarına (kafatasının, omurganın kırıklarına-şekil bozukluklarına ve beyin omurilik zarının yırtıklarına yönelik) acil cerrahi girişimler.

Ağrı Cerrahisi
Kafa sinirlerinin işlev bozukluğuna/basısına bağlı trigeminal nevralji vb. hastalıkların ya da fonksiyonel bozukluklar ile ortaya çıkan çeşitli ağrılı durumların ve/veya nörolojik bozuklukların cerrahi tedavisi.

Periferik Sinir Cerrahisi
Sinirlerin basısı ile oluşan tuzaklanma sendromlarının (örn. Karpal tünel sendromu vb.), travmatik kesilerinin, tümörlerinin cerrahi tedavisi.

Beyin ve Omuriliğin İltihabi Hastalıkları, Apse, Ampiyem,

Beyin ve/veya Omurilikte Ortaya Çıkan Apse, İltihabi Koleksiyonlar, vb.nin Acil Cerrahi Tedavisi.

Beyin ve Omuriliğin Yapısal/Fonksiyonel Bozukluklarının Cerrahi Tedavisi
Beynin ve/veya omuriliğin şekil/yapı bozukluklarının neden olduğu hastalıkların (Örn. Chiari malformasyonu, sirengo-hidromyeli, beyin-omurilik sıvısı akışındaki bozukluklar, kafa sinirlerinin sıkışması vb.) cerrahi tedavisi.