444 5 888
HAKKIMIZDA

Beyin, omurilik ve sinir hastalıklarının cerrahi tedavisi ile ilgilenen "Beyin ve Sinir Cerrahisi" bölümümüz, tecrübeli ve konusunda öncü hekim kadrosu ile özellikle tanı ve tedavisi zorluk arz eden ve ancak belirli merkezlerde yapılabilen "Nöro-onkoloji (Tümör Cerrahisi)," "Nöro-vasküler Cerrahi (Beyin Damarı Cerrahisi" ve "Kafa Tabanı Cerrahisi" alanlarında yoğunluklu olmak üzere "Omurga Cerrahisi" (Bel ve boyun fıtıkları vb) ve tüm "Mikronöroşirürji" (Cerrahi mikroskop ile beyin ve sinir cerrahisi) ameliyatlarını "Nörolojik Bilimler İleri Tanı ve Tedavi Merkezi" kapsamında gerçekleştirmektedir.

Nörolojik Bilimler İleri Tanı ve Tedavi Merkezimizde, beyin ve sinir sisteminin cerrahi ve tıbbi hastalıklarının tanısında kullanılan Bilgisayarlı Tomografi (BT), kapsamlı Magnetik Rezonans Görüntüleme (MR) teknikleri, Dijital Anjiyografi (DSA) gibi ileri görüntüleme tetkikleri, elektrofizyolojik tetkikler aralıksız olarak çalışmakta ve cerrahi mikroskop, ultrasonik aspiratör gibi temel unsurların yanında güncel teknolojinin tüm araçlarını içeren ameliyathanelerimizde en hassas beyin ve sinir ameliyatları başarı ile gerçekleştirilmektedir. Ameliyat sonrasında "Nöro-Yoğun Bakım Ünitesi"nde yüksek standartlarda hasta yoğun-bakımı sağlanmaktadır.