444 5 888

BEYİN TÜMÖRLERİ

Sinir sisteminin (Beyin, omurilik ve sinirlerin) tümörleri, sinir dokusunda bulunan çeşitli hücrelerden kaynaklanabilir

DEVAMI

BOYUN FITIĞI MI, KAS AĞRISI MI?

Son zamanlarda boynunuzda ciddi bir ağrı mı başladı? Bu ağrı kolunuza da yayılıyor mu?

DEVAMI

BEYİN KANAMALARI

Genellikle baş ağrısı, kusma, bilinç değişikliği ile şekillenen klinik tablo oluşur.

DEVAMI
Beyin ve Sinir Cerrahisi Merkezi

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji), gerek dünyada gerek ülkemizde hızlı bir gelişim göstermektedir. 20. yüzyılın son 10 yılı ABD’de “Beyin On Yılı “olarak kabul edilmiş, bu dönemde nörolojik bilimlerle ilgili araştırmalara daha fazla kaynak ayrılmıştır. Gen mühendisliği çalışmaları, insan ömrünü uzatma ve tümör biyolojisi üzerinde yoğun çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca tanı yöntemleri de gelişmekte, teknoloji bilime şaşırtıcı hizmetler sunmaktadır. Nöroşirurji de hem tanı yöntemleri hem de cerrahi alet ve malzeme açısından oldukça şanslı konuma gelmiştir.

BT, MR, PET, Anjiyografi, BT Anjiyografi, EEG, Uyku EEG’si, EMG, Doppler Ultrasonografi tetkikler sinir sistemini tutan yer kaplayıcı, damar tıkayıcı ve kanamaya neden olan lezyonların tanısını kolaylaştırmaktadır. Cerrahide de mikroskop kullanımı 1970’li yıllarda Prof. Dr. Gazi YAŞARGİL tarafından başlatılmış, gerek çalışılan bölgeyi büyütmesi, gerekse aydınlatmanın çok iyi olması nedeniyle rahatlık kazandırmıştır.